Mindblowing 50% Discount + Free Shipping For All European Countries. Use Coupon CBCV50.

Gratis bezorging
Keltisch geïnspireerde ontwerpen
|    

Mini Cart

Algemene Voorwaarden

Keltische Bedden

DF Marketing Ltd

Ruanard - Clonlara

Co Clare - Ireland

VAT 6423137o

Door het gebruiken van deze site stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden van Celtic Beds, als hieronder aangegeven:

OVEREENKOMST VOOR HET VERSTREKKEN VAN PRODUKTEN EN DIENSTEN

De uitstalling van de goederen op de Celtic Beds site dient enkel ter invitatie en is niet direkt bedoeld om produkten of diensten te verkopen tegen de aangegeven prijs. Wij zijn vrij uw order, om wat voor reden dan ook, niet te accepteren. Er zal geen overeenkomst tot stand komen totdat wij de goederen naar u verzenden. Tot die tijd, kunnen wij de order op elk moment en zonder een reden te geven afwijzen. Op het moment, dat de goederen verzonden zijn (en niet eerder) zal de overeenkomst tot stand komen. Celtic Beds is vrij om zich op elk moment, vóór de acceptatie, van de overeenkomst terug te trekken.

WEBSITE INFORMATIE

Celtic Beds stelt de site en inhoud ter beschikking op een "zoals is" basis en is niet verantwoordelijk voor de site of de inhoud. Celtic Beds ontkent dan ook alle aansprakelijkheid wat betreft of een produkt voldoet aan de functie. Ook kan Celtic Beds niet aansprakelijkworden gesteld voor de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de toegankelijke informatie op deze site.

VERWERKING VAN DE BESTELLINGEN

De verstrekte informatie op deze site kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. Alle aansprakelijkheid van Celtic Beds die voortkomt uit de onjuistheden of fouten is wettelijk uitdrukkelijk uitgesloten. Credit Cards worden belast voordat de diensten tot stand gekomen zijn of voordat de goederen verzonden zijn door Celtic Beds.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zoals uitdrukkelijk vermeld op deze site, is noch Celtic Beds noch iemand van de directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk te stellen voor schade voortkomend uit het gebruik van of in connectie met deze website. Dit is een veelomvattende beperking van de aansprakelijkheid die allerlei schades betreft, waaronder (zonder uitzondering) compenserende, direkte, indirekte of gevolgschade, verlies van data, inkomsten of winst, verlies of schade aan eigendom en vorderingen van derden. Celtic Beds zal alleen op verzoek uw pand binnentreden. Wij zullen goederen naar boven brengen en in elkaar zetten uitsluitend op verzoek. Celtic Beds, zijn directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendom. De toegangsroute dient vrij van breekbare zaken, aangezien Celtic Beds hiervoor geen aansprakelijkheid draagt. Er moet voldoende ruimte zijn en de vloer schoon en vrij van puin, omdat die de goederen kan beschadigen. Bescherming van vloerbedekking en vloer als ook enig ander interieur dient aanwezig te zijn. Celtic Beds is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onvoldoende bescherming.

ILLEGAAL OPTREDEN

Het is een misdaad om een bestelling te plaatsen met een valse naam of bewust een ongeldige credit card te gebruiken. Iedereen die gepakt wordt bij het bewust plaatsen van een foute or valse bestelling zal gerechtelijk en wettelijk worden vervolgd. Wij volgen de electronische vingerafdruk van elke bestelling op deze website, die ons en alle legitieme misdaad preventie en gerechtelijke vervolgings instanties in staat stelt een individu te volgen die bezig is met een criminele activiteit op onze website.

AANPASSEN VAN DE VOORWAARDEN

Celtic Beds behoudt het recht om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Elke wijziging van deze voorwaarden zal van kracht worden op het moment van het plaatsen op de website door Celtic Beds.

ANNULERINGEN EN RETOURZENDINGEN

De koper is aansprakelijk voor het retourneren van de produkten aan de verkoper op eigen kosten. De koper moet met normale zorgvuldigheid ervoor zorgen dat de produkten onbeschadigd en in dezelfde staat en verpakking als ontvangen bij de verkoper aankomen. Als de geretourneerde produkten niet bij de verkoper aankomen in de staat zoals oorspronkelijk geleverd, dan behoudt de verkoper het recht om alleen een gedeelte terug te betalen of zal de koper adviseren bij de koerier te claimen. Dit geldt ook indien de goederen beschadigd zijn ontvangen en de koper de verkoper niet toestaat deze beschadigde delen gratis te vervangen. De koper heeft de goederen ontvangen en wil deze terugzenden omdat men van mening verandert is. Handgemaakte produkten en op maat gemaakte produkten zijn uitgesloten van het retour en annuleringsbeleid met betrekking tot de bepalingen omtrent het verkopen op afstand.